EXEMPLES
# Decripció Demo
croatd Exemple utilitzant la crida (getblockcount) per saber l'altura actual de la cadena de blocs. getblockcount.html
croatd Exemple utilitzant la crida (getblockheaderbyheight) per saber dades d'un bloc. Utilitzem funcions per convertir la data, la dificultat i la recompensa a valors mes llegibles per un humà. getblockheaderbyheight.html
STEX Exemple en el que recuperem el preu del CROAT dins STEX per diferents divises. getlast.html